Akce

MEZINÁRODNÍ POBYTOVÝ TÁBOR - табор - OBÓZ - Trosečníci


10. - 15. 7. 2023

STŘEVLIK - OLDŘICHOV V HÁJÍCH

 

CZ

MEZINÁRODNÍ
TÁBOR

UA

міжнародні
табори

PL

OBÓZY
MIĘDZYNARODOWY

 

 


 

logolink

 


 

 

 

 

CZ

 

OBSAZENO

 

Dne 19. 4. 2023 od 9:00 hodin spouštíme přihlašovací systém na mezinárodní pobytový tábor Trosečníci pro děti české národnosti. Aktuálně pracujeme na překladech do polské a ukrajinské verze, po doladění veškerých dokumentů bude spuštěn přihlašovací systém pro děti polské a ukrajinské národnosti. Pro každou národnost je rezervováno 10 míst a tak se nemusíte obávat, že spuštěním českého přihlašovacího systému přijdete o místo.

 

Vyrazíme na pohodovou, klidnou dovolenou u moře, ale něco se zvrtne… Ocitneme se v kůži trosečníků v divoké horské přírodě. Mezi naše úkoly bude patřit vyzkoušet si první pomoc, pochopit důležitost spolupráce, osvojit si zálesácké dovednosti, prohloubit znalosti o naší přírodě a především – dožít se záchrany. Tábor je jedinečný v tom, že se zde sejdou děti ze tří zemí – Čech, Polska a Ukrajiny. Je to skvělá příležitost poznat nové kamarády a dozvědět se spoustu nového.

 

Tábor je realizován v rámci projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“ a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

 

Konání tábora:  od pondělí 10. 7. do soboty 15. 7. 2023
Věk účastníků:  od 8 – 13 let, účastníci z Čech, Polska a Ukrajiny
Kapacita: max. 30 účastníků /10 účastníků z Čech; 10 účastníků z Polska; 10 účastníků z Ukrajiny/

Tlumočení v rámci táborů zajištěno
 

Místo konání: Oldřichov v Hájích čp. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích  - děti budou bydlet v ubytovně Sluneční dům


Pořadatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
Realizace: STŘEVLIK, p.o.

 

CENA: ZDARMA

Dětem je v rámci tábora zajištěna strava 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim, celodenní programy, pomůcky a materiál.

 


 

Velikosti triček na tábor:

dětské
pánské

 

 

 


Realizace tábora je podpořena z přeshraničního programu, v kterém jsou cílovou skupinou obyvatelé vymezené příhraniční oblasti. Z tohoto důvodu budou upřednostněny děti s bydlištěm v Libereckém kraji.


 

PŘIHLÁŠKA

Skupina deseti dětí pro CZ národnost je již naplněna, pokud se nyní přihlásíte budete vedeni jako náhradníci.

 

PLAKÁT AKCE

 


 

Seznam dokumentů potřebných k přijetí vašeho dítěte na tábor:

ČÍSLO

NÁZEV TISKOPISU

KDO VYPLŇUJE

DATUM ODEVZDÁNÍ

1.

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

2.

Souhlas s poskytováním zdravotní péče dítěti

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

3.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

(maximálně 1 rok starý) – vyplňuje zákonný zástupce dítěte a potvrzuje dětský doktor

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

4.

Evropský průkaz zdravotního pojištění dítěte (nebo její kopii), nebo doklad prokazující zdravotní pojištění dítěte

Fotokopii nalepte na tiskopis č. 3 - Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
a to do kolonky k tomu určené

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

5.

Děti polské národnosti doloží doklad o cestovním pojištění na dobu konání tábora

 

30. 6. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

6.

Děti polské a ukrajinské národnosti budou mít s sebou platný cestovní doklad /pas/

 

10. 7. 2023

7.

Přihlašovací tiskopis cizince

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

Upozorňujeme, že bez předání těchto dokumentů není možné převzetí vašeho dítěte na tábor.

 

 


 

 

 

 

UA

 

ЗАЙНЯТИЙ

 

МІЖНАРОДНИЙ ТАБІР  - Робінзонáда
10. - 15. 7. 2023
STŘEVLIK - OLDŘICHOV V HÁJÍCH

 

26. 4. 2023 року з 9:00 ранку ми запускаємо систему реєстрації до міжнародного інтернаціонального табору " Робінзона́да " для дітей польської та української національностей.


Ми вирушаємо на спокійний, мирний відпочинок біля моря, але щось йде не так... Ми опиняємось на місці тих, хто вижив у дикій гірській місцевості. Нашими завданнями будуть: навчитися надавати першу медичну допомогу, зрозуміти важливість співпраці, навчитися навичкам поводження в лісі, поглибити знання про нашу природу і, найголовніше, - дожити до порятунку. Табір унікальний тим, що об'єднує дітей з трьох країн - Чехії, Польщі та України. Це чудова можливість зустріти нових друзів і дізнатися багато нового.

 

Табір реалізується в рамках проекту "Ми з тобою - разом за Україну" та співфінансується Європейським Союзом з Європейського фонду регіонального розвитку в рамках програми INTERREG V-A Чехія - Польща 2014 - 2020.

 

Табір: з понеділка 10 липня по суботу 15 липня 2023 року

Вік учасників: від 8 до 13 років, учасники з Чехії, Польщі та України

Кількість учасників: макс. 30 учасників /10 учасників з Чехії; 10  з Польщі; 10 учасників з України/.

Під час таборів забезпечується усний переклад

 

Місце проведення: Oldřichov v Hájích № 5, 463 31 Oldřichov v Hájích - діти будуть жити в хостелі Sluneční dům

Організатор: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

Реалізація: STŘEVLIK, p.o.

 

ЦІНА: БЕЗКОШТОВНО

Діти забезпечуються 5-разовим харчуванням (сніданок, полуденок, обід, полуденок, вечеря), питним режимом, програмами на весь день, інструментами та матеріалами.

 


 

Табірні розміри футболок:

Дитячі

Чоловічі

 


 

ЗАЯВА

Реалізація табору підтримується транскордонною програмою, цільовою групою якої є жителі визначеної прикордонної території. З цієї причини пріоритет надаватиметься дітям, які проживають у Ліберецькому регіоні.

 

ПЛАТФОРМА ДІЙ

 


 

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до табору:

НОМЕР

НАЗВА ДОКУМЕНТА

ХТО ЗАПОВНЮЄ

ДАТА ПОДАННЯ

1.

Декларація про відсутність інфекцій у дитини

заповнюється законним представником дитини

10. 7. 2023

2.

Згода на надання медичної допомоги дитині

заповнюється законним представником дитини

10. 7. 2023

3.

Довідка про медичну придатність дитини до участі в оздоровчих заходах

(максимум 1 рік) - заповнюється законним представником дитини та підтверджується лікарем дитини

31. 5. 2023

У виняткових випадках вступ може бути прийнятий пізніше

4.

Європейська картка медичного страхування дитини (або її копія), або підтвердження медичного страхування дитини

Вклейте фотокопію Форми 3 - Медичний висновок про придатність дитини до участі в оздоровчому заході у відведене місце.

31. 5. 2023

У виняткових випадках вступ може бути прийнятий пізніше

5.

Діти польської національності повинні надати підтвердження туристичного страхування на час перебування в таборі

 

30. 6. 2023

У виняткових випадках вступ може бути прийнятий пізніше

6.

Діти польської та української національності повинні мати дійсний проїзний документ /паспорт/.

 

10. 7. 2023

7.

Реєстраційна форма для іноземців

заповнюється законним представником дитини

10. 7. 2023

Зверніть увагу, що без цих документів ваша дитина не може бути прийнята до табору.

 

 


 

 

 

 

PL

 

1 WOLNE MIEJSCE

 

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ - Rozbitkowie

10 - 15.07.2023

STŘEVLIK - OLDŘICHOV V HÁJÍCH

 

W dniu 26. 4. 2023 roku o godzinie 9:00 uruchomimy system rejestracji na międzynarodowy obóz „Rozbitkowie“ dla dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej.

 

Wybierzemy się na relaksujące, spokojne wakacje nad morzem, ale coś pójdzie nie tak... Ockniemy się w roli rozbitków w dzikiej górskiej krainie. Naszym zadaniem będzie wypróbowanie pierwszej pomocy, zrozumienie znaczenia współpracy, przyswojenie sobie umiejętności przetrwania, pogłębienie wiedzy o naszej przyrodzie, a przede wszystkim - doczekanie się ratunku. Obóz jest wyjątkowy, ponieważ spotkają się tu dzieci z trzech krajów - Czech, Polski i Ukrainy. To świetna okazja do poznania nowych przyjaciół i nauczenia się wielu nowych rzeczy.

 

Obóz realizowany jest w ramach projektu "Jesteśmy z Wami – Razem dla Ukrainy" i jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014 - 2020.

 

Termin obozu: od poniedziałku 10.07. do soboty 15.07.2023 r.
Wiek uczestników: od lat 8 do 13, uczestnicy z Czech, Polski i Ukrainy
Ilość miejsc: maks. 30 uczestników /10 uczestników z Czech, 10 uczestników z Polski, 10 uczestników z Ukrainy/
Tłumaczenie podczas całego obozu jest zapewnione.

 

Miejsce: Oldřichov v Hájích nr 5, 463 31 Oldřichov v Hájích, Czechy – dzieci będą mieszkać w obiekcie Sluneční dům

 

Organizator: Liberecký kraj, z siedzibą U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
Organizacja realizująca: STŘEVLIK, p.o.

 

CENA: OBÓZ BEZPŁATNY

W czasie obozu dzieci mają zapewnionych 5 posiłków dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja), napoje, całodzienny program, pomoce i materiały.

 


 

Rozmiary koszulek na obóz:

dziecięce
męskie

 


 

ZGŁOSZENIE

Realizacja obozu wspierana jest przez program transgraniczny, w którym grupą docelową są mieszkańcy określonego obszaru przygranicznego. Z tego powodu priorytetowo będą traktowane te dzieci.

 

PLAKAT WYDARZENIA  

 


 

Lista dokumentów potrzebnych do przyjęcia Państwa dziecka na obóz:

NUMER

NAZWA FORMULARZA

KTO WYPEŁNIA

DATA ZŁOŻENIA

1.

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka

wypełnia opiekun
prawny dziecka

10. 7. 2023

2.

Zgoda na udzielanie dziecku opieki zdrowotnej

wypełnia opiekun
prawny dziecka

10. 7. 2023

3.

Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w imprezie rekreacyjnej

(maksymalnie 1 rok od wydania) – wypełnia opiekun prawny dziecka, potwierdza pediatra

31. 5. 2023

W wyjątkowych przypadkach można przyjąć także w późniejszym terminie.

4.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego dziecka (lub jej kopia), lub dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Kserokopię należy nakleić na formularzu nr 3 - Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych dziecka do udziału w imprezie rekreacyjnej w przeznaczonym
do tego polu

31. 5. 2023

W wyjątkowych przypadkach można przyjąć także w późniejszym terminie.

5.

Dzieci narodowości polskiej muszą przedstawić dokument ubezpieczenia podróżnego na czas trwania obozu

 

30. 6. 2023

W wyjątkowych przypadkach można przyjąć także w późniejszym terminie.

6.

Dzieci narodowości polskiej i ukraińskiej muszą mieć z sobą ważny dokument podróży /paszport/.

 

10. 7. 2023

7.

Formularz zgłoszeniowy dla cudzoziemców

wypełnia opiekun
prawny dziecka

10. 7. 2023

Informujemy, że bez przekazania tych dokumentów dziecko nie może być przyjęte na obóz.

 

 

logolink

 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt