Akce

MEZINÁRODNÍ POBYTOVÝ TÁBOR - Toulky za poznáním přírody


21. 8. – 26. 8. 2023

STŘEVLIK - HEJNICE

Chcete, aby si vaše děti užily léto plné zážitků, poznávání a dobrodružství? Vyšlete je na pobytový tábor se STŘEVLIKem. Tábor je jedinečný v tom, že se zde sejdou děti ze tří zemí – Čech, Polska a Ukrajiny. Je to skvělá příležitost poznat nové kamarády a dozvědět se spoustu nového.

Čeká nás týden plný her, zážitků, tvoření a poznávání přírody, která skrývá spoustu tajů a dobrodružství. Pojďte je prožít společně s námi, protože nejlepší hřiště je příroda. Zahrajeme si různé tematické hry, zábavnou formou a společným projektem stmelíme naše přátelství. A to vše v krásném podhůří Jizerských hor. 

 

Tábor je realizován v rámci projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“ a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

 

Konání tábora:  od pondělí 21. 8. do soboty 26. 8. 2023
Věk účastníků:  od 8 – 13 let, účastníci z Čech, Polska a Ukrajiny
Kapacita: max. 30 účastníků /10 účastníků z Čech; 10 účastníků z Polska; 10 účastníků z Ukrajiny/

Tlumočení v rámci táborů zajištěno
 
Místo konání tábora: Jizerská 190, 463 62 Hejnice - děti budou bydlet v ubytovně Jizera

Pořadatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
Realizace: STŘEVLIK, p.o.

 

CENA: ZDARMA

Dětem je v rámci tábora zajištěna strava 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim, celodenní programy, pomůcky a materiál.

 


Velikosti triček na tábor:

dětské
pánské

 


 

PŘIHLÁŠKA - PŘIPRAVUJEME

PLAKÁT AKCE

 


 

Seznam dokumentů potřebných k přijetí vašeho dítěte na tábor:

ČÍSLO

NÁZEV TISKOPISU

KDO VYPLŇUJE

DATUM ODEVZDÁNÍ

1.

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

21. 8. 2023

2.

Souhlas s poskytováním zdravotní péče dítěti

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

21. 8. 2023

3.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

(maximálně 1 rok starý) – vyplňuje zákonný zástupce dítěte a potvrzuje dětský doktor

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

4.

Evropský průkaz zdravotního pojištění dítěte (nebo její kopii), nebo doklad prokazující zdravotní pojištění dítěte

Fotokopii nalepte na tiskopis č. 3 - Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
a to do kolonky k tomu určené

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

5.

Děti Polské národnosti doloží doklad o cestovním pojištění na dobu konání tábora

 

10. 8. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

6.

Děti Polské a Ukrajinské národnosti budou mít s sebou platný cestovní doklad /pas/

 

21. 8. 2023

7.

Přihlašovací tiskopis cizince

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

21. 8. 2023

Upozorňujeme, že bez předání těchto dokumentů není možné převzetí vašeho dítěte na tábor.

 

 

 


 

logolink

 

 

 

logolink

 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt