Akce

MEZINÁRODNÍ POBYTOVÝ TÁBOR - Trosečníci


10. - 15. 7. 2023

STŘEVLIK - OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Vyrazíme na pohodovou, klidnou dovolenou u moře, ale něco se zvrtne… Ocitneme se v kůži trosečníků v divoké horské přírodě. Mezi naše úkoly bude patřit vyzkoušet si první pomoc, pochopit důležitost spolupráce, osvojit si zálesácké dovednosti, prohloubit znalosti o naší přírodě a především – dožít se záchrany.

 

Tábor je realizován v rámci projektu „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“ a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.

 

Konání tábora:  od pondělí 10. 7. do soboty 15. 7. 2023
Věk účastníků:  od 8 – 13 let, účastníci z Čech, Polska a Ukrajiny
Kapacita: max. 30 účastníků /10 účastníků z Čech; 10 účastníků z Polska; 10 účastníků z Ukrajiny/

Tlumočení v rámci táborů zajištěno
 

Místo konání: Oldřichov v Hájích čp. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích  - děti budou bydlet v ubytovně Sluneční dům


Pořadatel: Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec
Realizace: STŘEVLIK, p.o.

 

CENA: ZDARMA

Dětem je v rámci tábora zajištěna strava 5 x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pitný režim, celodenní programy, pomůcky a materiál.

 


 

Velikosti triček na tábor:

dětské
pánské

 


 

PŘIHLÁŠKA - PŘIPRAVUJEME

PLAKÁT AKCE

 


 

Seznam dokumentů potřebných k přijetí vašeho dítěte na tábor:

ČÍSLO

NÁZEV TISKOPISU

KDO VYPLŇUJE

DATUM ODEVZDÁNÍ

1.

Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

2.

Souhlas s poskytováním zdravotní péče dítěti

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

3.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci

(maximálně 1 rok starý) – vyplňuje zákonný zástupce dítěte a potvrzuje dětský doktor

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

4.

Evropský průkaz zdravotního pojištění dítěte (nebo její kopii), nebo doklad prokazující zdravotní pojištění dítěte

Fotokopii nalepte na tiskopis č. 3 - Posudek
o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
a to do kolonky k tomu určené

31. 5. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

5.

Děti Polské národnosti doloží doklad o cestovním pojištění na dobu konání tábora

 

30. 6. 2023

Ve výjimečných případech lze přijmout
i v pozdějším termínu.

6.

Děti Polské a Ukrajinské národnosti budou mít s sebou platný cestovní doklad /pas/

 

10. 7. 2023

7.

Přihlašovací tiskopis cizince

vyplňuje zákonný zástupce dítěte

10. 7. 2023

Upozorňujeme, že bez předání těchto dokumentů není možné převzetí vašeho dítěte na tábor.

 

 


 

logolink

 

 

logolink

 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt