Pobyty - Planeto, dáme to!

 Pobyt „Planeto, dáme to!“ realizujeme v obou našich ubytovnách v termínech:
 od 23. 10. 2023 do 6. 3. 2024.

 

 

Společně najdeme chuť a odvahu pomoci naší churavé planetě, neboť kdo jiný než my, a kdy jindy než teď.

Komu je pobyt určen: žákům 6. – 9. tříd, studentům SŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.

Cíl pobytu: Zorientovat se v tématu klimatická změna v souvislostech. Propojování znalostí o světě, globálních problémech a naším životem. Seznámit se s možnostmi, jak můžeme sami přispět k řešení environmentálních problémů. Schopnost formulovat vlastní názor na problém. Schopnost posuzovat a předvídat dopady vlastního jednání na životní prostředí. Příprava společného plánu projektu, který přispěje k reálné pozitivní změně v našem okolí.                                

 

Klimatická změna - slyšíme to všude kolem nás, pojďme tento pojem pochopit v širších souvislostech a to, jak se dotýká našich životů. Zamyslíme se, jaké problémy vidíme ve svém nejbližším okolí. Budeme hledat řešení, která můžeme my sami aplikovat, přičemž zjistíme, že jedním ze základních nástrojů je vždy spolupráce, informovanost
a vlastní iniciativa. I malé projekty mohou pomoci velkému dílu.

 

S žáky budou probrány tyto klíčové pojmy:

* Globální problémy                                           * Klimatická změna

* Skleníkový efekt                                               * Extrémní výkyvy počasí (sucho, povodně)

* Adaptační opatření v krajině a ve městě     * Koloběh uhlíku

* Spotřebitelské chování                                   * Uvědomělá spotřeba

* Dobrovolná skromnost                                   * Kritické myšlení

 

 RVP Vzdělávací oblast Dítě a svět

 


 

POBYTY V HEJNICÍCH - Planeto, dáme to!

 

POBYTY V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH - Planeto, dáme to!

 


 

planeta

leták v pdf ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ V HEJNICÍCH 

 

1. Pobyt je dvou denní, začíná 1.den dopoledním programem v 9:00 a končí 2.den odpoledním programem v 16:00.
    Tento 2 denní pobyt je vhodný pro školy z blízkého okolí, které mají dobrou dopravní dostupnost.


Orientační cena zahrnuje kompletní dvou denní program, ubytování a stravu oběd/večeře/snídaně/oběd/balíček vše včetně pitného režimu po celý den.

 

 Kategorie

 Cena v Kč/ osoba* 

 6.-9.tř. ZŠ, SŠ

1.250,-

 pedagogický doprovod

770,-


*Cena je uvedena vč. DPH
Speciální požadavky na stravu budou kalkulovány individuálně. 

 

2. Pobyt je tří denní, začíná 1.den odpoledním programem ve 13:00 a končí 3.den dopoledním programem ve 12:00.
    Tento 3 denní pobyt je vhodný pro školy z dalekého okolí, které mají horší dopravní dostupnost.


Orientační cena zahrnuje kompletní tří denní program, ubytování a stravu 5x denně, vč. pitného režimu. Strava začíná obědem a končí obědem.

 

 Kategorie

 Cena v Kč/ osoba* 

 6.-9.tř. ZŠ, SŠ

1.804,-

 pedagogický doprovod

1.324,-


*Cena je uvedena vč. DPH
Speciální požadavky na stravu budou kalkulovány individuálně. 

 

UBYTOVÁNÍ V HEJNICÍCH

 

Programová náplň „Planeto, dáme to!“

 

 

 

A.  2 - denní varianta

 

*

Dopoledne – 9:00 – 12:00

Odpoledne – 13:00 – 16:00

večer

 

Pondělí

 

JAK „ZKROTIT“ UHLÍK

 

Klimatická změna – Co to vlastně je? A proč je to tak velký problém pro život na zemi?

 

Simulační hra – Koloběh uhlíku

 

 

POČASÍ NA HOUPAČCE

 

Jak si může krajina a město poradit se suchem a povodněmi.

 

VIDEA NA TÉMA

 

 

Úterý

 

KLIMA SVAČINA

 

Jak intenzita hospodaření a plýtvání jídlem souvisí s klimatickou změnou.

 

 

NAJDEME ŘEŠENÍ

 

Společně vytvoříme plán na projekt, který přispěje k reálné  pozitivní změně v našem okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* prostor na vlastní volnočasové aktivity: táborák, pouštění filmů, večerní procházka,…

 

 

B.  3 - denní varianta

 

*

Dopoledne – 9:00 – 12:00

Odpoledne – 13:00 – 16:00

večer

 

Pondělí

 

Příjezd

 

JAK „ZKROTIT“ UHLÍK

 

Klimatická změna – Co to vlastně je? A proč je to tak velký problém pro život na zemi?

 

Simulační hra – Koloběh uhlíku

 

 

VIDEA NA TÉMA

 

 

Úterý

 

KLIMA SVAČINA

 

Jak intenzita hospodaření a plýtvání jídlem souvisí s klimatickou změnou.

 

POČASÍ NA HOUPAČCE

 

Jak si může krajina a město poradit se suchem a povodněmi.

 

* PROSTOR NA VLASTNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 

 

 

Středa

 

NAJDEME ŘEŠENÍ

 

Společně vytvoříme plán na projekt, který přispěje k reálné pozitivní změně v našem okolí.

 

 

Odjezd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* prostor na vlastní volnočasové aktivity: táborák, pouštění filmů, večerní procházka,…

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O UBYTOVÁNÍ V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH

 

1. Pobyt je dvou denní, začíná 1.den dopoledním programem v 9:00 a končí 2.den odpoledním programem v 16:00.
    Tento 2 denní pobyt je vhodný pro školy z blízkého okolí, které mají dobrou dopravní dostupnost.


Orientační cena zahrnuje kompletní dvou denní program, ubytování a stravu oběd/večeře/snídaně/oběd/balíček vše včetně pitného režimu po celý den.

 

 Kategorie

 Cena v Kč/ osoba* 

 6.-9.tř. ZŠ, SŠ

1.308,-

 pedagogický doprovod

828,-


*Cena je uvedena vč. DPH
Speciální požadavky na stravu budou kalkulovány individuálně. 

 

 

2. Pobyt je tří denní, začíná 1.den odpoledním programem ve 13:00 a končí 3.den dopoledním programem ve 12:00.
    Tento 3 denní pobyt je vhodný pro školy z dalekého okolí, které mají horší dopravní dostupnost.


Orientační cena zahrnuje kompletní tří denní program, ubytování a stravu 5x denně, vč. pitného režimu. Strava začíná obědem a končí obědem.

 

 Kategorie

 Cena v Kč/ osoba* 

 6.-9.tř. ZŠ, SŠ

1.921,-

 pedagogický doprovod

1.441,-


*Cena je uvedena vč. DPH
Speciální požadavky na stravu budou kalkulovány individuálně. 

 

UBYTOVÁNÍ V OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH

 

Programová náplň „Planeto, dáme to!“

 

 

 

A.  2 - denní varianta

 

*

Dopoledne – 9:00 – 12:00

Odpoledne – 13:00 – 16:00

večer

 

Pondělí

 

JAK „ZKROTIT“ UHLÍK

 

Klimatická změna – Co to vlastně je? A proč je to tak velký problém pro život na zemi?

 

Simulační hra – Koloběh uhlíku

 

 

POČASÍ NA HOUPAČCE

 

Jak si může krajina a město poradit se suchem a povodněmi.

 

VIDEA NA TÉMA

 

 

Úterý

 

KLIMA SVAČINA

 

Jak intenzita hospodaření a plýtvání jídlem souvisí s klimatickou změnou.

 

 

NAJDEME ŘEŠENÍ

 

Společně vytvoříme plán na projekt, který přispěje k reálné  pozitivní změně v našem okolí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* prostor na vlastní volnočasové aktivity: táborák, pouštění filmů, večerní procházka,…

 

 

B.  3 - denní varianta

 

*

Dopoledne – 9:00 – 12:00

Odpoledne – 13:00 – 16:00

večer

 

Pondělí

 

Příjezd

 

JAK „ZKROTIT“ UHLÍK

 

Klimatická změna – Co to vlastně je? A proč je to tak velký problém pro život na zemi?

 

Simulační hra – Koloběh uhlíku

 

 

VIDEA NA TÉMA

 

 

Úterý

 

KLIMA SVAČINA

 

Jak intenzita hospodaření a plýtvání jídlem souvisí s klimatickou změnou.

 

POČASÍ NA HOUPAČCE

 

Jak si může krajina a město poradit se suchem a povodněmi.

 

* PROSTOR NA VLASTNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 

 

 

Středa

 

NAJDEME ŘEŠENÍ

 

Společně vytvoříme plán na projekt, který přispěje k reálné pozitivní změně v našem okolí.

 

 

Odjezd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* prostor na vlastní volnočasové aktivity: táborák, pouštění filmů, večerní procházka,…

 

 

logolink

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt