Dokumenty

  • Home
  • O nás
  • Dokumenty

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace zahájilo svoji činnost k 1.1. 2006. Organizace je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec pod  spisovou značkou Pr 680.

Organizace hospodaří s prostředky přidělenými z rozpočtu Libereckého kraje. Činnost je dále financována z vlastních zdrojů (hlavní činnost, doplňková činnost), přidělených grantů a darů.

typ dokumentu
 
platnost od dokumenty
schválený rozpočet na rok 2023
a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025
19. 12. 2023 vložené dokumenty
návrh rozpočtu na rok 2024 a střednědobého
výhledu na roky 2025 - 2026
zveřejněno dne 23. 4. 2024 vložené dokumenty
zřizovací listina včetně příloh 29. 8. 2017 vložené dokumenty
příloha č. 1 ke zřizovací listině 23. 6. 2020 vložené dokumenty
organizační řád 1. 10. 2023 vložené dokumenty
výroční zpráva VZ za rok 2023 je platná 2024 vložené dokumenty
výroční zpráva podle 106 21.2. 2024 vložené dokumenty
rozvaha za rok 2023 je  platná 2024 vložené dokumenty
výkaz zisku a ztrát za rok 2023 je  platný 2024 vložené dokumenty
zásady zpracování osobních údajů
pro klienty STŘEVLIKu - CZ, UA, PL
25. 5. 2018 vložené dokumenty
strategický plán 2016-2020 1.9.2016 vložené dokumenty

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2023
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006

 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt