Smědá - řeka nás spojuje

  • Home
  • Projekty
  • Smědá - řeka nás spojuje

Projekt Smědá – řeka nás spojuje, r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000408
je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa.

logolink


 

Projekt přispívá ke zvýšení návštěvnosti regionu Frýdlantska/Zgorzelce a ke zvýšení přeshraniční výměny návštěvníků mezi Českem a Polskem. Cílí zejména na návštěvníky vyhledávající environmentální témata a šetrné způsoby turistiky. Prezentuje řeku Smědou (Witka v Polsku) jako komplex kulturních, ekonomických a přírodních atraktivit, zvyšuje povědomí návštěvníků o vzájemné provázanosti těchto hodnot a směřuje je k respektování principů udržitelného rozvoje.

Partneři: STŘEVLIK, p.o.
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Termín realizace: 1. 10. 2016 - 31. 8. 2017

 


 

Projekt wspiera wzrost poziomu odwiedzin regionu Frýdlant/Zgorzelec i zwiększenie wymiany ponadgranicznej odwiedzin między Republiką Czeską i Polską. Grupą docelową są głównie odwiedzający zainteresowani ekologią i turystyką proekologiczną. Prezentuje rzekę Witka (czes. Smědá) jako kompleks atrakcji kulturowych, ekonomicznych i przyrodniczych, zwiększając wiedzę gości o związku tych wartości i ukierunkowując się na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt