Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz

  • Home
  • Projekty
  • Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

logolink2


 

Programy sestavené v rámci projektu zůstávají i po jeho ukončení v nabídce
vzdělávacích
programů STŘEVLIKu a je možné je objednat.

 

 

Jak na život bez odpadů? Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

logo

Předcházení vzniku odpadů je možné přiblížit už malým dětem – v mateřských školách nebo dětem mladšího školního věku. Jak je tedy přimět k zamýšlení nad smyslem věcí?

V rámci česko-německého projektu Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okresu Görlitz jsme sestavili vzdělávací program „Odpad může být i poklad“ určený především pro žáky mateřských škol a 1. stupeň ZŠ.

Téma odpadů je jedním z nejdéle a nejčastěji zpracovávaných témat v environmentální výchově. Většinou se však spojuje s tříděním odpadu, s barevnými popelnicemi a případně s následnou recyklací. V našem programu se snažíme toto téma zásadně rozšířit, protože třídit prostě nestačí.

Cílem programu je vést děti k předcházení vzniku odpadů. Chceme, aby si uvědomily, jaké konkrétní možnosti mají, jaké praktické kroky mohou samy udělat. Vybrali jsme témata, která se dětí přímo dotýkají, a možnosti snižování množství odpadu, které jim dávají smysl. Vše se točí kolem života dětí, věcí, které mohou ovlivnit. Možnosti praktického příspěvku malých dětí ke snižování množství odpadu vidíme především v oblastech potravin, v nakládání s bioodpadem a v prodloužení životního cyklu jejich vlastních věcí (oblečení, hračky…). U školních dětí se navíc věnujeme i základním principům vhodného spotřebitelského chování (nákup věcí, které opravdu potřebujeme, volba šetrnějších variant obalů, opakované využívání věcí, omezení jednorázových výrobků...).

Vycházíme ze známých principů „ZERO WASTE“ a podobných směrů, zaměřených na šetrný způsob života.

Jak nejlépe v praxi postupovat, když chceme snížit množství našeho odpadu, názorně ukazuje odpadová pyramida:

pyramida

 

Součástí projektu byla i práce s odbornou veřejností. Byly realizovány odborné workshopy a exkurze.

 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt