O nás

  • Home
  • O nás

STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života. Našimi nejčastějšími klienty jsou žáci mateřských a základních škol, ale ani studenti středních a vysokých škol nebo návštěvníci z řad veřejnosti nepřijdou zkrátka (podívejte se do výroční zprávy).

Naším cílem je rozšířit formální vzdělávání žáků všech stupňů škol v oblasti ochrany přírody, životního prostředí a udržitelného rozvoje a iniciovat rozvoj jejich postojů k životnímu prostředí a k posilování pocitu vlastní zodpovědnosti za jeho současný a budoucí stav.

Naším posláním je dobře dělat práci, pro kterou jsme byli zřízeni, a co nejefektivněji k tomu využívat svěřené veřejné prostředky.

Od podzimu 2016 sídlíme v Hejnicích, malebném městečku v těsné blízkosti nejcennějších partií Jizerských hor, které tvoří kulisu našemu počínání.

Hlavní aktivity 

Ekologicko-výchovné výukové programy pro mateřské, základní a střední školy
Semináře a výukové programy pro pedagogy
"Ekodny" pro nejširší veřejnost
Krajský koordinátor podpory předškolní ekologické výchovy "MRKVIČKA"
Provozování "Jizerské magistrály pro pěší turistiku"

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt