Mrkvička

  • Home
  • Vzdělávání
  • Exkurze a semináře
  • Mrkvička

MRKVIČKA je projekt podporující předškolní ekologickou výchovu v Libereckém kraji. Zapojit se mohou mateřské školy a jiné neziskové organizace věnující se ekologické výchově dětí na území Libereckého kraje.

Cílem tohoto projektu je poskytovat mateřským školám metodické a informační zázemí v environmentální oblasti a rozvíjet tak zájem o realizaci předškolní ekologické výchovy v Libereckém kraji.

Tento projekt je obdobou projektu MRKEV (METODIKA A REALIZACE KOMPLEXNÍEKOLOGICKÉ VÝCHOVY) URČENÉHO ZÁKLADNÍM A STŘEDNÍM ŠKOLÁM.

Koordinátorem projektu je od ledna 2007 STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckéhoKraje, příspěvková organizace. U vzniku projektu stála v roce 2004 Společnost pro Lužické hory, která na projektu participuje dodnes. Odborným garantem projektu je Mgr.Jana Modrá.

Projekt s MRKVIČKOU na zkušenou

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt