Ekodny

  • Home
  • Vzdělávání
  • Ekodny a tábory
  • Ekodny

Víkendové akce pro nejširší veřejnost, jejichž cílem je nabídnout aktivně strávit víkendový den a prostřednictvím nejrůznějších zábavně - naučných aktivit získávat osobnější vztah k přírodě a světu kolem nás. Každý ekoden je jinak tematicky zaměřený.

VÍTÁNÍ JARA

Datum: Čas Místo
16. 3. 2019 9:30 - 14:00 hodin STŘEVLIK - Hejnice - Jizerská 190

 

Více zde

 


 

DEN STROMŮ 

Datum: Čas Místo
12. 10. 2019 9:30 - 14:00 hodin STŘEVLIK - Hejnice - Jizerská 190

 

Více zde

 


 

VÁNOCE SE STŘEVLIKEM

Datum: Čas Místo
13. 12. 2019 16:00 - 20:00 hodin STŘEVLIK - Hejnice - Jizerská 190

 

Více zde

 


 

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt