výzva č.13/2017

 • Home
 • Vzdělávání
 • Pobyty a programy
 • Ozdravné pobyty
 • výzva č.13/2017

NABÍDKA OZDRAVNÝCH POBYTŮ S NÁPLNÍ EVVO VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE V HEJNICÍCH

Získejte od SFŽP dotaci na ozdravný pobyt od 350,- Kč do 400,- Kč na žáka a den dle délky pobytu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 13/2017 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem“.

Předmětem podpory je zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení a základní školy v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší. Detaily výzvy na:

 https://www.mzp.cz/cz/narodni_program_zivotni_prostredi_trinacta_vyzva 

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje nabízí kompletní realizaci těchto pobytů v Jizerských horách v Hejnicích. Hejnice jsou na seznamu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší (příloha č. 7 výzvy).

 

2

 


 

NABÍZÍME

 • ozdravný pobyt v krásném přírodním prostředí s hodnotným vzdělávacím programem

 • školám a školkám přizpůsobené ubytování a stravu,

 • zajištění EVVO náplně kvalifikovaným lektorem (sestavený kompletní program s možností úprav „na míru“),

 • spolupráci při podání žádosti na SFŽP,

 • připravený projektový záměr,

 • nezávaznou konzultaci.


Nákres a foto ubytovny
Fotogalerie pobytu v Hejnicích

 


 

JAK NA TO?

1. Zkontrolujte si, jestli spadáte do území se znečištěným ovzduším (seznam katastrálních území spadajících pod tuto výzvu zde: 

     Příloha č.6 - místa se zhoršenou kvalitou ovzduší

2. Promyslete si, ve které sezóně byste rádi ozdravný pobyt realizovali a jak dlouhý (dotace jsou určené na pobyty od října 2018 do dubna            2019 a od října 2019 do dubna 2020 v délce 4 a více nocí).

3. Propočtěte si variabilitu vašeho pobytu (počet dnů, žáků a procenta nákladů projektu) v námi předvyplněné žádosti. Ceny v žádosti jsou            uvedeny včetně příslušné DPH. Vyberte kategorii žáků (MŠ, ZŠ I., ZŠ II.).

    Žádost - MŠ
    Žádost - ZŠ I.
    Žádost - ZŠ II.

4. Kontaktujte nás na telefonu 481 319 911 nebo E-mailu info@strevlik.cz, společně připravíme projektový záměr k předložení SFŽP.

 

3

 


 

CO BUDE NÁSLEDOVAT?

1. V případě, že budete mít zájem žádost podat, dodáme přílohy týkající se naší organizace a lektorů a podrobný popis projektu

2. Dovyplníte si formulář žádosti, přidáte přílohy žadatele (zřizovací listina …) a do 30. 11. 2017 doručíte Státnímu fondu životního prostředí.

3. Pokud bude žádost podpořena, prožijete se svými žáky příjemný čas v Jizerských horách v Hejnicích.

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt