výzva č.6/2019

 • Home
 • Vzdělávání
 • Pobyty a programy
 • Ozdravné pobyty
 • výzva č.6/2019

NABÍDKA OZDRAVNÝCH POBYTŮ S NÁPLNÍ EVVO VE STŘEDISKU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY LIBERECKÉHO KRAJE V HEJNICÍCH

Získejte od SFŽP dotaci na ozdravný pobyt 70,- Kč na osobohodinu ekologického výukového programu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 6/2019 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na téma: „Ozdravné pobyty s ekologickým výukovým programem“.

Předmětem podpory je zajištění realizace ozdravných pobytů s ekologickým výukovým programem pro žáky, kteří navštěvují předškolní zařízení, základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Ozdravné pobyty musí být realizovány v oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší. Detaily výzvy na:

 https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=73

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje nabízí kompletní realizaci těchto pobytů v Jizerských horách v Hejnicích. Hejnice jsou na seznamu oblastí s vyhovující kvalitou ovzduší (příloha č. 3 výzvy).

 

2

 


 

NABÍZÍME

 • ozdravný pobyt v krásném přírodním prostředí s pestrým vzdělávacím programem

 • školám a školkám přizpůsobené ubytování a stravu,

 • zajištění EVVO náplně kvalifikovaným lektorem (sestavený kompletní program s možností úprav „na míru“),

 • spolupráci při vyplňování elektronické žádosti "AIS SFŽP",

 • připravený projektový záměr,

 • nezávaznou konzultaci.


Nákres a foto ubytovny
Fotogalerie pobytu v Hejnicích

 


 

JAK NA TO?

1. Zkontrolujte si, jestli spadáte do území se znečištěným ovzduším (seznam katastrálních území spadajících pod tuto výzvu zde: 

     Příloha č.2 - místa se zhoršenou kvalitou ovzduší

2. Promyslete si, ve které sezóně byste rádi ozdravný pobyt realizovali a jak dlouhý (dotace jsou určené na pobyty od října 2020 do dubna            2021 a od října 2021 do dubna 2022 v délce min. 4 nocí).

 

3. Rezervace termínu na telefonu 481 319 911 nebo E-mailu koordinace[zavináč]strevlik.cz.

 

3

 


 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt