Aktivity

  • Home
  • Projekty
  • Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz
  • Aktivity

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

logolink2


 

PRACOVNÍ SKUPINA

Byla sestavena společná pracovní skupina složená z odborných pracovníků z oblasti environmentální výchovy a odpadového hospodářství. Na 4 setkáních byly s členy konzultovány cíle a obsahy vzdělávacích programů, témata odborných workshopů a exkurzí. Členové pracovní skupiny se dle svého zaměření a možností účastnili i akcí projektu.VZĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

V rámci projektu byly zpracovány 2 verze vzdělávacích programů - pro mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol. Programy byly pilotně ověřeny v 17 MŠ a 10 ZŠ v Libereckém kraji, celkem proběhlo více než 100 ekovýchovných programů.

o7VÝUKOVÉ MATERIÁLY

Na základě našich zkušeností získaných při realizaci vzdělávacích programů jsme sestavili výukové materiály: metodiku projektu pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ, pracovní listy pro MŠ a 1. stupeň ZŠ a velký interaktivní obrazový kalendářVZDĚLÁVACÍ KUFRY

K programu "Odpad může být i poklad" jsme pro vás připravili 2 sady pomůcek a materiálů "Krabice plná odpadu",  které si můžete ve STŘEVLIKu zapůjčit. Pomůcky vám usnadní práci a ušetří čas, pokud si budete chtít program realizovat sami.PROJEKTOVÉ DNY PRO DĚTI

STŘEVLIK se účastnil 6 projektových dnů, které se uskutečnily v Německu pro děti ze škol, resp. školek z celého okresu Görlitz. Součástí programu byly tvořivé dílničky, tématicky zaměřené divadlo a praktické ukázky přibližující různé formy nakládání s odpady.

obr2WORKSHOPY PRO PEDAGOGY

Vzdělávací programy a sestavené materiály byly pedagogům představeny na 2 workshopech v Hejnicích a v Liberci.ODBORNÉ WORKSHOPY

Pro odbornou veřejnost byly zorganizovány 2 odborné workshopy představující praktické možnosti předcházení vzniku odpadů na úrovni obce. Workshop v Hejnicích byl celý věnován principům a možnostem aplikace procesů cirkulární ekonomiky v praxi obcí. Na německé straně byly představeny aktuální informace z oblasti předcházení vzniku a zpracování odpadů v Německu.ODBORNÉ EXKURZE

V rámci projektu byly realizovány 3 exkurze pro odbornou veřejnost, 2 na české straně a jedna dvoudenní na straně německé. Exkurze účastníkům představily organizace zabývající se předcházením vzniku odpadů v praxi (TRANSFORM Lázně Bohdaneč, REMONDIS Lünnen, Potravinová banka Libereckého kraje, Nábytková banka pro Liberecký kraj).

o5

Exkurze do TRANSFORM Lázně Bohdaneč

Exkurze do REMONDIS Lünnen

Exkurze do Potravinové a Nábytkové banky Libereckého kraje

 

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt