Cíle

 • Home
 • Projekty
 • Smědá - řeka nás spojuje
 • Cíle

Projekt Smědá – řeka nás spojuje, r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000408
je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa.

logolink


 

 • Zvýšení přeshraniční návštěvnosti oblasti Frýdlantska/Zgorzelce návštěvníky vyhledávajícími environmentální témata a šetrné způsoby turistiky.

 • Zřízení infrastruktury (expozice) a vytvoření motivačních podkladů přitahujících environmentálně orientované návštěvníky.

 • Prezentace přírodních a kulturních atraktivit regionu souvisejících s řekou Smědou v Česku a Polsku.

 • Prezentace vzájemného propojení kulturních, ekonomických a environmentálních aspektů krajiny a nezbytnosti respektování principů udržitelného rozvoje pro zachování atraktivity regionu.

 


 

 • Wzrost poziomu ponadgranicznych odwiedzin regionu Frýdlant/Zgorzelec przez zainteresowanych tematyką ekologiczną i turystyką proekologiczną.

 • Utworzenie infrastruktury (ekspozycja) i materiałów zachęcających do odwiedzenia przez osoby zainteresowane przyrodą.

 • Prezentacja w Polsce i Czechach atrakcji przyrodniczo-kulturalnych regionu związanych z Witką.

 • Wskazanie związków kulturowych, gospodarczych i ekologicznych przyrody i konieczności przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju dla utrzymania atrakcyjności regionu.

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt