O projektu

  • Home
  • Projekty
  • Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz
  • O projektu

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu Libereckého kraje.

logolink2


 

obr9

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ V LIBERECKÉM KRAJI A OKRESE GÖRLITZ

ABFALLVERMEIDUNG IM BEZIRK LIBEREC UND LANDKREIS GÖRLITZ

reg. č. 100293401
Lead-partner: STŘEVLIK, p.o.
Projektový partner: Landkreis Görlitz
Doba realizace projektu: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2020

Informationen für deutschsprachige Personen sind auf Projektpartner Landkreis Görlitz.

Projekt je zaměřen na environmentální výchovu v oblasti předcházení vzniku odpadů. Tato tematická oblast je pro Liberecký kraj definována Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje, který v závazné části obsahuje Program předcházení vzniku odpadů. Projekt též reaguje na poptávku odboru životního prostředí okresu Görlitz po spolupráci v řešení problematiky předcházení vzniku odpadů.

Cíle:

Základním strategickým a legislativním rámcem nakládání s odpady je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19.11.2008, o odpadech. Tento předpis stanoví předcházení vzniku odpadů jako prioritní opatření v problematice odpadů. Tato směrnice je dále rozpracována do národních a regionálních dokumentů (Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje, Plán odpadového hospodářství okresu Görlitz).

Pro obě projektové strany je vzdělávání v oblasti předcházení vzniku odpadů novým oborem, pro který jsou hledány nejvýhodnější způsoby a cesty. Cílem projektu je využít a vzájemně doplnit odborné kapacity v oblasti odpadového hospodářství a environmentální výchovy v české a německé části projektového území a v jejich spolupráci sestavit společné vzdělávací nabídky směřující k předcházení vzniku odpadů.

Cílem vzdělávacích aktivit je seznámit cílovou skupinu s nutností předcházení vzniku odpadů a jejího významu pro udržitelný rozvoj. Vzdělávací nabídkou se přímo ovlivní chování cílových skupin a tím se reálně sníží množství vznikajících odpadů v projektovém území. Žáci se seznámí s metodami předcházení vzniku odpadů odpovídajícími jejich věku a budou je aplikovat v běžném životě. Tyto vzorce myšlení si přenesou do dospělosti, kde je budou s rozvojem kompetencí dále aplikovat (např. vyžadování společenské odpovědnosti firem v této oblasti, trvalé ovlivnění vlastního chování).

Cílem doprovodných aktivit pro odbornou veřejnost je seznámení odpovědných institucí a jejich pracovníků s nejlepšími dostupnými technologiemi a způsoby předcházení vzniku odpadů v Německu a ČR a nastavení vhodného prostředí/podmínek pro komunikaci a spolupráci v oboru.

Informace o projektu v tisku:

Článek „Jak na život bez odpadů?" - Bedrník 3/2018

Článek „Jak na život bez odpadů? - Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne." - Informační Bulletin Mrkvička 1/2020

obr10

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt