METODA DOBRÝCH OTÁZEK

  • Home
  • Projekty
  • DOBRÉ OTÁZKY pro environmentální výchovu
  • METODA DOBRÝCH OTÁZEK

Způsob, jakým učitel klade otázky, je velmi důležitý. Ovlivňuje to, jak se žáci učí, i to, jak se cítí.

Metoda „dobrých“ otázek je úžasnou možností, jak v žácích podporovat zvídavost, kreativitu, spolupráci a chuť se učit. Představili ji zahraniční autoři (Sullivan, Clark a Lilburnová) nejprve v didaktice matematiky a v roce 2010 ji začala Kateřina Jančaříková za podpory didaktiků matematiky (Novotná, Jančařík, Clark, Sullivan) využívat také pro EVVO a didaktiku biologie. Metoda se však výborně uplatní ve všech předmětech a oborech.

„Dobré“ otázky jsou specifickým typem otevřených (zjišťovacích) otázek. Jejich kladení má velký potenciál.

- Provokují žáky k přemýšlení a kreativitě, motivují k učení.
- Nemají pouze jednu správnou odpověď, ale mnoho, takže  prakticky všichni žáci mohou odpovědět dobře a
zažít úspěch, což podporuje kooperativní atmosféru ve třídě bez zbytečné rivality.
- Umožňují učiteli, aby se z odpovědi o žácích něco dozvěděl.

  logolink

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt