Aktivity

 • Home
 • Projekty
 • Smědá - řeka nás spojuje
 • Aktivity

Projekt Smědá – řeka nás spojuje, r. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000408
je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Nisa.

logolink


 

 • Návrh a realizace expozice o kulturních, ekonomických a přírodních hodnotách řeky Smědé v Česku a Polsku a jejich vzájemné provázanosti.

 • Návrh a realizace sítě questových tras po přírodních a kulturních atraktivitách souvisejících s řekou Smědou v Česku a Polsku, sestavení a publikace doprovodných materiálů a pracovních listů.

 • Sestavení fotografické výstavy kulturních a přírodních atraktivit souvisejících s řekou Smědou a její prezentace v prostorách projektových partnerů v Česku a Polsku.

 • Realizace vedených exkurzí do expozice a na questové trasy pro školní třídy a zájmové skupiny z Česka a Polska.

 


 

 • Projekt i wykonanie ekspozycji na temat wartości i zależności kulturowych, gospodarczych i przyrodniczych rzeki Witka w Czechach i Polsce.

 • Projekt i realizacja sieci tras questowych dla atrakcji kulturowo-przyrodniczych rzeki Witka w Czechach i Polsce, opracowanie i publikacja materiałów pomocniczych i roboczych.

 • Przygotowanie wystawy fotograficznej atrakcji kulturowo-przyrodniczych związanych z Witką i ich prezentacja w pomieszczeniach partnerów projektu w Czechach i w Polsce.

 • Realizacja wyjazdów z przewodnikiem po ekspozycji i trasach questowych dla klas szkolnych i grup z Czech i Polski.

 

Liberecký kraj Svět včel Ekovýchova LK Ekopobyt Ekopobyt Ekopobyt